Privacyverklaring PROCentrum International, (PROCENTRUM)

Deze internetsite wordt beheerd door PROCENTRUM. Door het gebruik van deze website ontvangt PROCENTRUM bepaalde (persoons)gegevens. PROCENTRUM zal deze persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandelen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze relaties te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Type informatie die we verzamelen

We verzamelen bepaalde informatie van studenten in het kader van kort beroepsonderwijs waaronder cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen alsmede leveranciers van PROCENTRUM, opdrachtgevers van PROCENTRUM en overige geïnteresseerden.

De meest voorkomende type informatie die we verzamelen zijn:

voornaam, tussenvoegsel, achternaam
organisatie, functie, emailadres
telefoonnummer, adres, postcode
branche, sector
betalingsinformatie zoals de transactie details waaronder de BTW gegevens en het KvK nummer
IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor opleiding en selectie van studenten worden ook gegevens bewaard waaronder het CV, de motivatiebrief en persoonlijke gegevens die u deelt tijdens de sollicitatie waaronder de voornaam, tussenvoegsel, achternaam, postcode, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer en emailadres.

Hoe we deze informatie verzamelen

We verzamelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft tijdens:

Uw selectieprocedure;
Het aanmelden voor één van onze cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen;
Opvragen en uitbrengen van offertes en facturen;
Uw aanmelding voor nieuwsbrieven
Het gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.
Persoonlijke informatie van uw verkregen van anderen

Over het algemeen verzamelen we persoonlijke informatie die u zelf aanlevert. In sommige gevallen

verzamelen we gegevens die we verkregen hebben via onze opdrachtgever. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een cursus volgt voor uw werkgever.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers en klanten van PROCENTRUM worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinden
Voor het opstellen van communicatie-uitingen voor projecten en evenementen
Vergaderingen
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/offerte
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de aangevraagde offerte of overeengekomen opdracht.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, organisatie, contactpersoon, telefoonnummer, emailadres, voorwaarden, KvK en BTW nummer.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: belanghebbenden, perscontacten en-/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van belanghebbenden, perscontacten en-/of geïnteresseerden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Informatieverstrekking in de vorm van mailingen
Informatieverstrekking in de vorm van uitnodigingen voor netwerkbijeenkomsten of evenementen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is toestemming en-/of afgifte van het visitekaartje.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel,

achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Waarvoor verwerken we de persoonlijke informatie: deelnemers evenementen/bijeenkomsten

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen en cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Informatieverstrekking in de vorm van mailingen aan de deelnemers waarin meer informatie over het evenement of de cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen staan zoals tijd, locatie, aanvang, programma en dergelijke;
Evaluatiedoeleinden
Ingeval van evenementen om na afloop de deelnemers in een mailing te voorzien van een terugblik op het evenement (zowel in schrift als beeld)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is schriftelijke toestemming geven tijdens het aanmelden voor een cursussen, (applicatie)trainingen en opleidingen of evenement.

Voor dit onderdeel kunnen de volgende gegevens gevraagd worden: voornaam, tussenvoegsel,

achternaam, organisatie, telefoonnummer, emailadres, functie, woonplaats, adres, postcode, geslacht, categorie, sector en branche.

Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Unie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

PROCENTRUM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn dan wel op de grond van de wet vereist is.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind u in ons cookiebeleid.

Uw rechten omtrent de gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie en aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij ontvangen hebben.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
U heeft altijd het recht om toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken en om de verwerking van jouw gegevens te beperken.
U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen en-of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Natuurlijk ook als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens:

PROCENTRUM International

Email : info@PROCentrum.com

Tel. : +31(0)40/206.0001

 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.